Zarząd

Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Kamil Wawruch - CV

WICEPREZES ZARZĄDU
Magdalena Kołodziejak - CV

RADA NADZORCZA
ANDRZEJ GRABIŃSKI - CV
ANDRZEJ TOMKO - CV
MIROSŁAW ROGUSKI - CV
WŁODZIMIERZ RETELSKI - CV
PAWEŁ WÓJCICKI - CV