Opis działaności i Strategia

Opis działaności i Strategia

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Podstawową działalnością operacyjną Spółki jest aktualnie projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. W IV kw. 2017 roku Emitent zrealizował pierwszą dostawę sprzętu komputerowego do klienta z sektora publicznego. Dla zrealizowania tej formy działalności Emitent rozpoczął budowę działu technicznego oraz handlowego. Obecnie Spółka zatrudnia jednego inżyniera systemowego oraz inżyniera systemowego który będzie również prowadził sprzedaż na umowę o pracę j oraz jednego handlowca na umowę cywilnoprawną z wynagrodzeniem prowizyjnym. Emitent jest na etapie budowania stało zespół handlowo-techniczny, który będzie się składał z maksymalnie 5 osób. W przypadku większej liczby kontraktów bądź ich złożoności Emitent będzie korzystał z wykwalifikowanych podwykonawców. Aktualnie działalność spółki koncentruje się na świadczeniu usług IT z zakresu projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Spółka świadczy swoje usługi w oparciu o oprogramowanie i sprzęt oraz rozwiązania dostarczane przez czołowych producentów na świecie  przez partnerów z którymi emitent ma podpisane umowy. Emitent posiada aktualnie podpisane umowy partnerskie z Veracomp S.A. i Vemi Sp. z o.o. Emitent planuje do kończą 2018 r podpisać łącznie kilkanaście umów partnerskich.

Przedmiotem umowy z Vemi Sp. z o.o.  jest dystrybucja przez Emitenta systemów oferowanych przez spółkę Vemi. W ramach współpracy Vemi gwarantuje partnerom i ich klientom wsparcie merytoryczne w procesie doboru rozwiązań, sprzedaży, wdrożenia, oraz eksploatacji. Vemi jest dystrybutorem systemów bezpieczeństwa IT. Obecnie w portfolio Vemi znajdują się rozwiązania Array Networks, BackBox, Bradford Networks, Codesealer, Cynet, Cygilant _EiQ Networks_, FDXtended, FireMon, Greenbone, Hillstone Networks, Immediate Insight, LogPoint, Niksun, Positive Technologies, SecPoint, SealPath, Unitrends, Wallix, Xirrus.

STRATEGIA

W ramach realizacji nowej strategii  w zakresie usług IT opartej na rozwoju spółki o projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego Emitent planuje do końca roku 2018 podpisanie co najmniej kilkunastu umów z największymi dostawcami tego typu rozwiązań.  Równocześnie spółka planuje rozbudować własny zespół tecniczny do końca 2018 r. do pięciu osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz współpracować w ramach realizacji umów z podwykonawcami zewnętrznymi. W ramach tworzenia własnego zespołu spółka planuje zatrudniać osoby które poza umiejętnościami realizacji wdrożeń będą w stanie prowadzić również pozyskiwanie nowych klientów. Wynagrodzenie dla tych pracowników oparte będzie o stałe wynagrodzenie z tytułu wykonywania wdrożeń oraz o prowizję za pozyskanie nowych klientów.  Wprowadzenia takiego systemu motywacyjnego w ocenie Emitenta   pozwoli na poprawę rentowności i sukcesywny wzrost sprzedaży. Zarząd Emitenta ma świadomość, że w przypadku produktów IT w zakresie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego najwyższą skuteczność mają osoby, które są równocześnie praktykami w wdrażaniu produktów i umieją w sposób profesjonalny przedstawić ryzyka i dopasować produkt, który najlepiej wyeliminuje zaistniałe ryzyka u klienta przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań kosztowych spełniających oczekiwania klienta.

Równolegle z rozbudową działu IT w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego Emitent planuje wejść na rynek gier mobilnych. Spółka mając świadomość silnej konkurencji na tym rynku i faktu, że podstawą sukcesu gry nie jest jej stworzenia, a fakt stworzenia gry spełniającej oczekiwania potencjalnej grupy odbiorców  na tyle licznej aby estymacja przychodów pokryła koszty jej wytworzenia i wygenerowała zysk. Aktualnie Spółka dokonuje wnikliwego badania rynku i poszukuje profesjonalnych partnerów zainteresowanych współtworzeniem gry przy proporcjonalnym udziale w przyszłych przychodach i zyskach.  Spółka analizuje aktualnie kilka koncepcji potencjalnej gry wraz z poszukiwaniem partnerów posiadających na tyle silną pozycje rynkową i doświadczenia,  aby zaangażowanie finansowe wybranego  partnera wraz z jego doświadczeniem zapewniało zaangażowanie kwoty kilku milionów złotych  po obu stronach w wyprodukowanie gry zapewniającej uzyskanie odpowiednie stopy zwrotu z inwestycji. Emitent przewiduje stworzenie z wybranym partnerem nowej spółki celowej do produkcji gier mobilnych, tak aby rozdzielić podstawową działalność Emitenta w zakresie usług IT od produkcji gier mobilnych stanowiących dywersyfikacje prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres usług spółki znajduje się w zakładce OFERTA.