Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat spółki Fintech S.A

1. Express Service Sp. z o.o. - 32.961.200 akcji Spółki reprezentujących około 45,12 proc.
2.
Venta Invest sp. z o.o. - 23.950.000 akcji Spółki reprezentujących około 32,78 proc.

Razem: 56.911.200 akcji - 77.90 %

Liczba wszystkich akcji: 73,052,179 akcji

Free Float: 22.10 %