Systemy wysokiej dostępności

Awaria systemów informatycznych skutkująca nieplanowanymi przestojami

Systemy wysokiej dostępności

Systemy wysokiej dostępności

Awaria systemów informatycznych skutkująca nieplanowanymi przestojami w produkcji, rozliczeniach z klientami czy dostępie do usług może mieć niekorzystny wpływ na wizerunek firmy oraz jej wyniki finansowe. W każdym przedsiębiorstwie działają krytyczne aplikacje oraz bazy danych, które wymagają szczególnego i skutecznego zabezpieczenia przed takimi przypadkami, niezależnie od tego, czy problem będzie dotyczył pojedynczego komponentu sprzętowego czy całego centrum danych.

Rozwiązania oferowane przez Fintech umożliwiają budowę systemów wysokiej dostępności na platformach Windows, Linux i Unix oraz zarządzanie nimi z jednej konsoli poprzez przeglądarkę internetową. Oprogramowanie to daje możliwość budowy działających w ramach jednego data center klastrów lokalnych oraz rozproszonych pomiędzy lokalizacjami klastrów geograficznych.

zapytanie

Jeśli masz pytania dotyczące tej usługi, napisz do nas!


Dziękujemy, odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 8 godzin.