Witamy na stronie FINTECH S.A.

oferta

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dopasowane do potrzeb Twojej firmy

aktualności

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dopasowane do potrzeb Twojej firmy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2021 roku

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 5 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej<

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2 oraz E.

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2 oraz E.

Umowa na realizację gry CLASH2 w ramach współpracy z Prime Bit Games S.A.

Umowa na realizację gry CLASH2 w ramach współpracy z Prime Bit Games S.A.

Realizacja umowy z Województwem Małopolskim

Realizacja umowy z Województwem Małopolskim