Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
środa 02-paź-19 09:30:09

Umowy na realizację dwóch gier w ramach współpracy z Prime Bit Games S.A.

Fotolia_129203197_Subscription_Monthly_Mssss.jpg

Umowy na realizację dwóch gier w ramach współpracy z Prime Bit Games S.A.

Zarząd Fintech S.A. ("Spółka") informuje, w dniu 30 sierpnia 2019 r., w ramach realizacji umowy ramowej z Prime Bit Games S.A. (raport bieżący 4/2019) Spółka zawarła dwie umowy na realizację gier mobilnych.
 
1. Pierwsza umowa dotyczy stworzenia gry edukacyjnej o roboczej nazwie "Alko Edu", która związana będzie z walką z alkoholizmem. Na zlecenie Spółki Prime Bit Games S.A. wykona grę na platformy mobilne Android i iOS w szacunkowym terminie do 27 grudnia 2019 roku. Wartość umowy wynosi 100 tys. zł, z opcją jej zwiększenia w przypadku zlecenie prac dodatkowych. Jednocześnie Prime Bit Games S.A. będzie wydawcą gry.
 
2. Druga umowa dotyczy inwestycji w grę "Magoic Nations", tj. jej rozbudowania i promocji, która to gra jest flagowym produktem Prime Bit Games S.A.. Zgodnie z umową, Spółka przeznaczy na ten cel kwotę 200 tys. zł, w zamian za co stanie się współproducentem gry, otrzymując 3% praw własności do gry i taki
sam udział w jej zyskach. Zgodnie z umową przychody z gry w pierwszej kolejności pokryją nakłady poniesione Spółki. Fintech S.A. zadeklarowała również możliwość zwiększenia udziału w grze do 25%, inwestując do 1 mln zł, jeśli rentowności kampanii marketingowej uzyskana w pierwszym etapie promocji gry, będzie dodatnia. Fintech S.A. zapewniła sobie prawo pierwokupu praw autorskich do gry, jeśli Prime Bit Games S.A. wystawi ją na sprzedaż.
 
W opinii Zarządu realizacja powyższych umów będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w latach 2019-2021.