Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
wtorek 08-cze-21 16:51:09

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2021 roku

Fotolia_129203197_Subscription_Monthly_Mssss.jpg

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 5 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej<