Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
czwartek 25-cze-20 16:51:09

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.

Fotolia_129203197_Subscription_Monthly_Mssss.jpg

Zarząd Spółki Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w lok