Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
czwartek 29-lip-21 10:35:47

Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Fintech Health sp. z o.o.

Fotolia_181904564_Subscription_Monthly_M.jpg

Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Fintech Health sp. z o.o.

Zarząd Fintech S.A. "Emitent", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2021 r. ramowej umowy o współpracy ze spółką Clean Global Technology sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.
Przedmiotem umowy ustalenie warunków współpracy w zakresie rozwoju, przystosowania oraz dystrybucja i sprzedaż przez Fintech Health sp. z o.o. produktów Clean Global Technology sp. z o.o., w tym w wszczególności kabin do dezynfekcji osób i rzeczy. Fintech Health sp. z o.o. podejmowała będzie czynności mające na celu przystosowanie produktów ww. producenta do wymagań poszczególnych odbiorców, w tym spółka zależna Emitenta tworzyła będzie dedykowane oprogramowanie i partycypowała w procesie dostawy produktów.