Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.

Zawarcie znaczącej umowy z Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o.

Zawarcie znaczącej umowy z Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. wartości netto 1.065.571,95 EUR.

FINTECH SA Zawarcie znaczącej umowy o wartości 39,93 mln zł.

FINTECH SA Zawarcie znaczącej umowy o wartości 39,93 mln zł.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.